top of page

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

کد606

وحدت­ گرایی کلیساها

(جلد اول)

در طول تاریخ، کلیسا به گرایش­ ها و فرقه­های گوناگونی تقسیم شد و اغلب کاسه کوزه­ ها را بر سر کلیسای کاتولیک خرد کرده ­اند و آن قرون تاریکی که بر تاریخ اروپا مسلط بود. اما از دیدگاه کلیسای کاتولیک وحدت کلیساها در چه چیزی است؟ هدف این کتاب 158 صفحه­ ای بررسی این دیدگاه است.

کد604

چرا خدا؟ چون خدا

عمل نمی ­کند؟

نویسنده: دیوید بست

آیا تاکنون از خود پرسیده­ اید که این چه خدایی است که اجازه ­ی این همه شرارت بر زمین را می­ دهد؟ "دیوید بست" در 62 صفحه و از طریق کتاب حبقوق به پرسش شما پاسخ داده است.

کد602

یوبیل

یوبیل چیست؟ شاید اولین بار است که این کلمه را می­ شنوید یا سر زبانها افتاده و بارها می شنوید، اما معنای آن را می دانید؟ معنی و دلیل این نام را در 46 صفحه خواهید دانست.

کد607

وفاداری خدا

نویسنده: کاترین سولیوان

مادر کاترین سولیوان در 16 صفحه با صداقت و صمیمیت از وفاداری و محبت خداوند گفته است.

کد605

چرا مسیحیت؟

و به راستی چرا مسیحیت؟ مگر در زبان فرهنگ ما نیست که راه ­های رسیدن به خدا زیاد است؟ چرا خدایی که یکی است چندین راه را برای معرفی خودش برگزیده است؟ مسیحیت چه خدایی را معرفی می ­کند؟ یکبار هم که شده 33

صفحه­ ی این مقاله را بخوانید.

کد603

یحیی تعمید دهنده

پشم شتر می ­پوشید و کمربند چرمی می ­بست و خوراکش ملخ و عسل صحرا بود. برای تمدن خوراک پرست و ظاهربین ما، این وصف برای یک شخصیت کافی است. اما یحیی براستی که بود و چه شخصیت استواری داشت؟ 22

صفحه ­ی این کتاب نگاهی دارد به آخرین نبی عهد عتیق.

نوید رهایی

کد600

زندگی در مسیح

نویسنده: برنابا ماری آهرن

هنر و ادبیات از ویرانی دنیا دم می­ زند و