آقای استنلی در 102 صفحه از تجربه ­های شخصی خود که مبتنی بر کتاب مقدس است، مفهوم و تجربه امنیت ابدی را تشریح می­ کند. وی تجربه امنیت ابدی را فراتر از مباحث الهیاتی می ­داند و در طول کتاب خواننده را مخاطب قرار می­ دهد و با لحنی دلنشین سوالات مخالفان این آموزه را پاسخ می­ دهد.

آموزه ی امنیت ابدی

نویسنده: چارلز استنلی

در عشق شکست خورده اید و خداوند را مقصر اصلی می دانید؟ آقای جرج وود 4 صفحه این موضوع را برای شما باز می کند.

هنگامی که می گوید" نه" 

نویسنده: جرج وود

در این مقاله بر پایه ی شواهد تاریخی به ارتباط آیین شب یلدا و کریسمس پرداخته می ­شود.

کریسمس پدیده ­ای غربی یا ایرانی

کد 126 - 

آقای مالکو استیر در 5 صفحه، پنج دلیل برای پاسخ دادن به این پرسش می­ آورد.

 چرا مسیح انسان شد؟

نویسنده: مالکو استیر - کد 127

ایماندار هستی و برای ازدواج بارها و بارها دعا کرده­ ای؟ در این مقاله 13 صفحه به نکاتی دقیق اشاره شده که یک ایماندار قبل از ازدواج باید مد نظر داشته باشد.

بحثی پیرامون ازدواج

کد 130

کشیش سارو خاچیکی در 128صفحه، هم به بحث تاریخی عهد قدیم و عهد جدید می ­پردازد و هم به ما می­ گوید که چگونه این کتاب را مطالعه و تفسیر کنیم.

کتاب مقدس را بهتر بشناسیم

نویسنده: سارو خاچیکی - کد 133

کشیش ادوارد هوسپیان در 22 صفحه ازدواج موفق ایماندار را بر پایه محکم کتاب مقدس، 

بنا می ­کند.

رمز ازدواج موفق

نویسنده: ادوارد هوسپیان - کد 137

آقای آرمان رشدی در145صفحه جزییات دقیق تاریخی­ ای از ورود مسیحیت به ایران در دوره اشکانیان را برای ما بازگو می­ کند. از وقایع تلخ و شیرین تاریخی کلیساها می­ گوید و همچنین سرگذشت ترجمه­ های فارسی  کتاب مقدس.

سرگذشت مسیحیت در ایران زمین

نویسنده: آرمان رشدی - کد 138