top of page

«چرا می توانيد كتاب مقدس را باور كنيد؟»

 

«چگونه می توان فهمید كتاب مقدسی كه امروز در دستان ما است قابل اطمینان می باشد؟»

 

   «آیا یك شخص باهوش می تواند كتاب مقدس را باور كند؟»

   آری، كتاب مقدس افسانه و حكایت نیست و برخلاف كتاب های مذهبی دیگر خواستار یك ایمان كوركورانه از سوی انسان نیز نمی باشد.  شواهد بسیاری موجود هستند که نه تنها از صحت و دقت تاریخی كتاب مقدس حمایت می كنند بلكه این ادعا را نیز به اثبات می رسانند كه این کتاب یك تالیف الهی است.

  • تاریخ كهن از صحت كتاب مقدس به عنوان یك نگارش تاریخی حمایت می كند.

  • انجیل ها، گزارشهای معتبر و قابل اطمینان متعددی را از زندگی مسیح در اختیار ما می گذارند.

  • علم باستان شناسی از گزارش های كتاب مقدس پشتیبانی می كند.

  •  تحقیقات مربوط به متن تصدیق می كند كه كتاب های مختلف موجود در كتاب مقدس از زمانی كه نوشته شده اند تا كنون هیچ تغییری نكرده اند.

   «آیا تاریخ كهن با كتاب مقدس مطابقت دارد؟»

   اگر كتاب مقدس پیغام خدا برای ماست، بایستی امیدوار باشیم كه نسخه تاریخی آن دقیق باشد که البته همین گونه هم هست.

برای مثال كتاب مقدس گزارش می دهد كه عیسای ناصری معجزات بسیاری كرد، به دست رومیان اعدام شد و از مردگان قیام نمود. مورخین كهن بی شماری گزارش های كتاب مقدس را در خصوص زندگی عیسی و پیروانش تایید می كنند:

   كرنلیوس تاسیتوس (۵۵ – ۱۲۰ میلادی)، از مورخین قرن اول كه رومی بود به عنوان یكی از دقیقترین تاریخ نویسان دنیای كهن شناخته شده است. (جاش مك داول، شواهد جدید مسیحیت و رأی دادگاه، انتشارات نلسون، ۱۹۹۹، صفحه ۵۵)

   برگزیده ای از نوشته های تاسیتوس به ما می گوید كه فرمانروای روم، نرون، «وحشیانه ترین شكنجه ها را به آنانی تحمیل نمود . . . كه مسیحی خوانده می شدند . . . كریستوس، یا همان مسیح، نامی كه بنیانگذار این طریقت بود، در زمان امپراطوری تیباریوس و به دست یكی از گماشته های وی به نام پنتیوس پیلاتس اشد مجازات را متحمل گردید.» (تاسیتوس، آ. ۴۴/۱۵.)

   فلاویوس یوسفوس كه یك مورخ یهودی بود (۳۸ –  تا ۱۰۰+ میلادی)، در كتاب خود تحت عنوان «روزگار باستان یهودی» درباره ی عیسی چنین می نویسد: «دانسته ایم كه عیسی مردی دانا بود و كارهای برجسته و شگفت انگیزی انجام می داد، بسیاری را تعلیم داده و در بین یهودیان و یونانیان پیروانی را به دست آورده بود.

   می گفتند او همان مسیح موعود است، رهبران یهودی به او تهمت زدند، به وسیله پیلاتس محكوم به اعدام شد و مصلوب گردید. اینگونه

می پندارند كه از مردگان قیام كرده است.» (ویلكینز، مایكل جی. و جی. پی. مورلند، عیسی در زیر آتش، انتشارات زوندروان، ۱۹۹۵، صفحه ۴۰)

   سویتونیوس، پلینیجوان و تالوس نیز درباره عبادت مسیحی و شكنجه مطالبی نوشته اند كه با گزارش های موجود در عهد جدید مطابقت دارد.

حتی كتاب تلمود یهودیان (مجموعه قوانین شرعی و عرفی یهود) نیز با رویدادهای مهمی كه در زندگی مسیح اتفاق افتاد هم نظر است و به طور قطع می دانیم كه آنان تمایل و گرایشی نسبت به عیسی نداشتند.

   به نقل از تلمود: «دانسته ایم كه عیسی در نتیجه ازدواج به دنیا آمد، حواریونی را دور خود جمع كرد، ادعاهای كفرآمیز درباره خود كرد و معجزاتی را به جا آورد. اما این معجزات به جادوگران نسبت داده می شود و نه به خدا.»

   باید به این موضوع توجه نمود كه بیشتر تمركز مورخین قدیمی بر رهبران سیاسی و نظامی بوده است و نه بر افراد و معلم های گمنام یهودی كه اهل استانهای دوردست امپراطوری روم بودند. با این وجود، مورخین قدیمی(یهودی، یونانی و رومی) در حالی كه خود ایمان دار نبودند، رویدادهای مهم ارائه شده در عهد عتیق را تایید می كنند.

   «آیا گزارشهای موجود در انجیل در رابطه با مسیح قابل اطمینان هستند؟»

   مورخین غیر مسیحی حقایقی كلی از زندگی عیسی به ثبت رساندند، اما نزدیكان صمیمی وی كه شاهدانی عینی بودند گزارش های مفصل تری را با جزئیاتی كامل تر ارائه دادند.

   این گزارشها انجیل های چهارگانه نامیده می شوند و چهار كتاب اول در عهد جدید را تشكیل می دهند. چگونه می توانیم اطمینان حاصل كنیم كه تاریخچه ی زندگی عیسی مسیح صحت دارد؟

   زمانی كه مورخین می خواهند قابلیت اطمینان یك زندگی نامه را تعیین كنند، این سوال را می پرسند:

«چند منبع دیگر وجود دارد كه گزارش هایی با همان شرح مشابه را در خصوص شخص مورد نظر ارائه می دهند؟»

   روش كار محقق به این صورت است: فرض كنید در حال جمع آوری بیوگرافی درباره ی جهان پهلوان تختی هستید. اشخاص بسیاری را

می یابید كه درباره ی خانواده او، دوره قهرمانی او و چگونگی برخورد وی با فاجعه زلزله یی که در ان سال ها اتفاق افتاد برای شما توضیح

می دهند و تقریباً تمامی بیوگرافی ها حقایق مشابهی را گزارش می كنند.

   حال فرض كنید كه یكی از بیوگرافی ها گزارش دهد كه تختی به مدت پنج سال به عنوان یك پزشک در آفریقا زندگی كرده است و یا بیوگرافی دیگری گزارش كند كه در همان زمان او در خوزستان بوده است؛ یك تاریخ نویس دقیق گزارشاتی را در نظر می گیرد كه با یكدیگر مطابقت داشته باشند.

   آیا زمانی كه درباره عیسای ناصری می خوانیم، بیوگرافی های متعددی را می یابیم كه گزارشهای مشابهی را در بر دارند یا خیر؟ بلی؛ در عین حال كه تمامی اطلاعات در هر چهار انجیل كاملاً شبیه به هم نیستند، اما انجیل های چهارگانه همه یك داستان را تعریف می كنند.

نوید رهایی

 

   دو انجیل توسط متی و یوحنا نوشته شده است، مردانی كه شخصاً عیسی را به خوبی می شناختند و بیش از سه سال با او سفر كردند. دو كتاب دیگر توسط مرقس و لوقا نوشته شده است كه از یاران نزدیك رسولان بودند.

   این نویسندگان در ارتباط با حقایقی كه می نگاشتند دسترسی مستقیم داشتند. كلیسای اولیه به این خاطر هر چهار انجیل را پذیرفت چون مطابق با همان آگاهی هایی بود كه از پیش درباره ی زندگی عیسی عمومیت داشت.

   هر كدام از نویسندگان انجیل ها گزارشهای خود را به تفصیل بیان كرده اند. همان گونه كه از بیوگرافی های متعددی كه درباره یك شخص واقعی نوشته می شود انتظار داریم، سبك و شیوه ی نگارش چهار انجیل متفاوت است ولی حقایق موجود در آنها با یكدیگر مطابقت كامل دارد.

   ما می دانیم كه نویسندگان انجیل ها داستانهای ساختگی سر هم نمی كردند، چرا كه كتاب مقدس اسامی معین جغرافیایی و جزئیات فرهنگی خاصی را بیان می كند كه توسط مورخین و باستان شناسان تایید شده است.

   سخنان ثبت شده عیسی بسیاری از مباحثی كه كلیسای اولیه مایل بود در رابطه با آنها اظهاراتی بیان شود را شامل نمی شود. این امر نشان

می دهد كه زندگینامه نویسان در كار خود امین بوده اند و از قول عیسی چیزهایی ننوشته اند كه خود در این بین ذینفع باشند یا مصلحت زمان بوده باشد.

 

   «آیا كتاب مقدس در طول تاریخ تغییر كرده و یا تحریف شده است؟»

   بعضی ها بر این عقیده اند كه چون عهد جدید «به دفعات متعدد» ترجمه شده، بنابراین در طی مراحل مختلف ترجمه تحریف گردیده است. اگر برای این ترجمه ها از ترجمه های دیگری استفاده شده بود، در این خصوص جایی برای بحث و گفتگو وجود داشت.

   اما ترجمه ها مستقیماً از منابع و متن های اصلی یونانی، عبری و آرامی انجام شده و مبتنی بر هزاران نسخه ی خطی قدیمی بوده است.