Gradient

کتابخانه: مفاهیم مسیحیت

آشنایی با ایمان مسیحی

گناه چیست و نجات چیست؟ آیا گناه یک مفهوم مذهبی است و یا اشاره به مفهوم عمیق­تری در ذات بشر دارد؟ نجات چه تعریفی در مسیحیت دارد و قرار است انسان از دست چه چیزی نجات پیدا کند؟ اسقف لسلی نیوبگین در این کتاب ما را بیشتر با این مفاهیم در مسیحیت آشنا می­کند.

گناه و نجات

نویسنده: لسلی نیوبگین
مترجم : ن
تعداد صفحات:
۶۶

گناه و نجات_edited.jpg

چرا بشر نیاز به آمرزش دارد؟ مگر بشر چه چیز کم دارد و چه گناهی کرده که نیاز به بخشش دارد؟ کتاب مقدس در مورد آمرزش چه می­فرماید؟ این کتاب به انسان یادآوری می­کند که نیاز اصلی و اساسی او چیست و چطور می­شود به این نیاز پاسخ داد

نیاز شما به آمرزش

نویسنده: ن
مترجم: ن
تعداد صفحات: ۲۷

نیاز شما به آمرزش_edited.jpg

تنش و درگیری با مظاهر تمدن یا گردن نهادن به دست­آوردهای آن؟ پرسشی که یک ایماندار در دنیای امروز از خود می­پرسد. این چالش و پدیده­ی تازه­ای نیست و پاسخ آن را در این کتاب خواهید یافت. در تفسیری از کتابهای دانیال و استر و... .

ایمان و تمدن

 نویسنده: ن
مترجم: ن
تعداد صفحات: ۱۶۳

ایمان و تمدن.jpg

آقای لوئیس برکوف باورهای بنیادین مسیحیت را به صورت فشرده و مفید در اختیار ما قرار می­دهد. در کتاب، اشارات دقیقی به کتاب مقدس هست و هر مبحثی بر این پایه روشن می­شود.